Rembertow Gawedziarzy wew.fot1

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór nad biblioteką sprawują organy m.st. Warszawy oraz w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
Funkcjonowanie instytucji, jej zadania i cele, w znacznym stopniu regulują obowiązujące akty prawne. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działa w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pózn. zm.);
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z pózn. zm.);
- statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;
- Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Siedziba główna biblioteki znajduje się przy ul. Gawędziarzy, w nowoczesnym budynku o ogromnym potencjale. Czytelnicy mają do dyspozycji dwie wypożyczalnie: Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży. Obie wyposażone są w czytelnie i stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Ponadto w bibliotece znajduje się winda, przestronny hol, który doskonale może pełnić również funkcję przestrzeni wystawienniczej, sala widowiskowa połączona ścianami przesuwnymi z mniejszą salą.

Biblioteka prowadzi dwie filie: Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży przy ul. Chełmżyńskiej oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży przy ul. Niedziałkowskiego.

LOKALIZACJA
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy położona jest w pobliżu jednej z głównych ulic dzielnicy – Al. gen. A. Chruściela, w odległości zaledwie 350 metrów od stacji kolejowej Warszawa – Rembertów i 150 metrów od przystanku autobusowego Rembertów – Ratusz. Do placówki można więc dotrzeć komunikacją miejską zarówno z pozostałych części Rembertowa, jak i innych dzielnic Warszawy. Łatwy i szybki dostęp do centrum Warszawy zapewnia Szybka Kolej Miejska – dzięki niej do centrum można dotrzeć w zaledwie 15 minut. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Poczty Polskiej, skweru z placem zabaw dla dzieci i pasażu handlowego, itp. Miejsca te, często odwiedzane przez mieszkańców, gromadzą duże skupiska ludzi, a bliskość Biblioteki zachęca do jej odwiedzenia. Na obszarze Starego Rembertowa Biblioteka jest jedyną instytucją kultury.

BUDYNEK
Od 2010 r. główną siedzibą Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest przestronny i nowoczesny budynek u zbiegu ulic Gawędziarzy i Konwisarskiej. Jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi ponad 1500 m2. Na parterze znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, a także foyer, które w razie potrzeby pełni także funkcję sali wystawienniczej. Na I piętrze znajduje się Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży wraz z dostosowaną do potrzeb najmłodszych czytelnią. W sąsiedztwie czytelni została usytuowana sala widowiskowa na około 150 miejsc, a także mniejsza sala oddzielona przesuwną ścianą. Po połączeniu obu sal powstaje przestrzeń o powierzchni blisko 200 m 2. Miejsce to jest doskonale przystosowane do organizacji spotkań autorskich, kameralnych koncertów, wernisaży malarstwa lub fotografii, rozmaitych spotkań okolicznościowych i integrujących społeczeństwo. Praktycznie całe II piętro zajmuje Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży oraz czytelnia naukowa. Tutaj też znajdują się pomieszczenia administracyjne. Obiekt w pełni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, toalety dla niepełnosprawnych na każdym piętrze).

Rembertow Gawedziarzy zew.fot2

MISJA

Misją Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców. Do statutowych celów i zadań instytucji należą m.in.:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i w formie prezencyjnej (na miejscu);
- promowanie czytelnictwa i książek;
- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców;
- podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury;
- kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży;
- promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i społecznościach lokalnych;
- popularyzacja dorobku twórczego patrona Biblioteki – Jana Pawła II – oraz wiedzy o jego życiu.

WIZJA
Działania Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w mają na celu stworzenie nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji, kultury oraz integracji i komunikacji społecznej, który szanuje przeszłość i kreuje przyszłość. Każdego dnia dokładamy starań, aby dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem wrażliwości społecznej, różnorodności zainteresowań odbiorców. Jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, stwarzamy możliwość do ciekawego i poszerzającego horyzonty myślowe sposobu spędzania czasu. Staramy się uczyć właściwych postaw od najmłodszych lat i zaszczepiać w użytkownikach zamiłowanie do czytania, przywiązanie do miejsca, budzić kreatywność i ciekawość świata.
Biblioteki, zapewniające społeczeństwu jedynie możliwość wypożyczania książki, już dawno straciły rację bytu. Obecnie taka instytucja musi być otwarta na zmiany i potrzeby użytkowników. Oczywiście nie wolno zapominać o tej podstawowej działalności, jaką jest rozwijanie czytelnictwa. Jednak podstawa w dzisiejszych czasach to za mało. Biblioteka powinna być platformą kultury i integracji społecznej – miejscem, do którego zawsze warto przyjść i spędzić miło czas. Oferować dostęp do szeroko pojętej kultury i stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, niezależne od ich wieku, statusu społecznego i materialnego.