Już w maju weźmiemy udział w projekcie „Biblioteka online II”, w ramach którego pracownicy naszej placówki odbędą cykl szkoleń na temat narzędzi cyfrowych, a następnie przy współpracy z ekspertami stworzą i wdrożą plan działań online.

Zgłoszenia do udziału w programie mogły nadsyłać biblioteki publiczne działające w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, a także: biblioteki pedagogiczne, biblioteki szkolne, biblioteki akademickie. Komisja przy ocenie projektów brała pod uwagę m.in. dotychczasowe doświadczenia biblioteki w organizowaniu wydarzeń online, plany dotyczące możliwych działań biblioteki realizowanych zdalnie, a także zasoby, jakimi dysponuje biblioteka, by prowadzić działania online.

Bibliotekarze z 25 bibliotek z terenu całej Polski podczas siedmiu spotkań z ekspertami będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności, które umożliwią skuteczniejsze działanie zespołu biblioteki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz przeniesienie części działań bibliotecznych do sfery wirtualnej. Stworzony przy wsparciu trenerów plan działań pozwoli zwiększyć dostępność cyfrową w placówce i przygotować ofertę ciekawych działań online dla różnych grup mieszkańców.

Projekt został sfinansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.