Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki w maju zajął się książką Wojciecha Orlińskiego „Lem. Życie nie z tej ziemi”. Biografia najpoczytniejszego polskiego pisarza science fiction okazała się punktem wyjścia dla szerszej dyskusji o roli techniki w codzienności współczesnego człowieka i zmianach, jakie nowe technologie wprowadziły w naszym stylu życia w okresie ostatnich 20-30 lat.

Klubowicze rozprawiali między innymi o zawartych w fantastyce Lema przepowiedniach rozwoju urządzeń i komputerów, a także o tym, jak jego twórczość i orientacja w techniczno-naukowych nowinkach nie przekładała się na życie osobiste. Choć był pełen szacunku dla technologii, ten wielki pisarz nigdy nie nauczył się obsługi komputera! W prozie fantastycznonaukowej ukrywał też filozoficzny namysł i ostrzeżenia przed zgubnym wpływem cudów technologicznych na człowieka, dostrzegając zagrożenia związane z zalewem informacji, pasywną postawą człowieka, za którego wszystko wykonuje sztuczna inteligencja, pozorem dobrobytu.

Uczestnicy spotkania z sympatią mówili o charakterze Stanisława Lema, domatora, smakosza słodyczy, człowieka bardzo ludzkiego, który podchodził z dystansem i poczuciem humoru do swojej twórczości i osoby, stwierdzając na przykład, że „Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć”.

Na kolejne spotkanie DKK, którego tematem będzie powieść Emmy Donoghue „Krewni”, zapraszamy 23 czerwca o 18:00. Dla klubowiczów (również tych dopiero planujących dołączenie do DKK) przygotowaliśmy kilka egzemplarzy książki, które można wypożyczyć na II piętrze biblioteki przy ul. Gawędziarzy.