Zgodnie z decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej patronami 2021 roku są: Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński i Cyprian Kamil Norwid. W ciągu dwunastu miesięcy będziemy przypominać życie i twórczość tych wybitnych literatów.

W bieżącym roku przypada okrągła rocznica urodzin każdego, z uhonorowanych autorów. Przypomnijmy więc ich sylwetki:

Stanisław Lem, jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów” . W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. W uzasadnieniu do uchwały Sejmu czytamy: „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

Cyprian Kamil Norwid, w tym roku obchodziłby swoje 200. urodziny. Wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. Doceniono jego „zasługi dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego oraz twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, na wielu polach decydujący.”

Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Twórca wierszy i erotyków poświęconych żonie Barbarze. Po wstąpieniu w 1943 do Harcerskich Grup Szturmowych nasiliła się w jego poezji tematyka walki, etosu żołnierskiego, rozważania o wyborze, którego trzeba dokonać, aby włączyć się do działalności zbrojnej. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

Tadeusz Różewicz, wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. W dokumencie napisano, że: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.