Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy wraca w wakacyjnej odsłonie. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na warsztaty naukowe, które wzbogacą wiedzę z różnych dziedzin nauki. Warsztaty to pasjonująca przygoda, spotkania z eksperymentami i doświadczeniami.

Działamy w nowej rzeczywistości, która wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dla dobra nas wszystkich, musimy zadbać o nie razem - postępować odpowiedzialnie, zatroszczyć się o siebie i innych. Dlatego przed zapisaniem dziecka na zajęcia prosimy o szczegółowe zapoznania się z Procedurą zasad organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Osoba uczestnicząca w zajęciach jak i przyprowadzająca i odbierająca uczestnika zajęć nie może mieć objawów infekcji (m.in. gorączka, kaszel, duszność, wysypka, biegunka, osłabienie, bóle mięśniowe itp.) oraz zobowiązana jest do przestrzegania w przestrzeni wspólnej wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania o ile to możliwe 1,5-metrowego dystansu.

Na zajęciach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Zapisu dziecka na dane zajęcia może dokonać osobiście lub telefonicznie rodzic, bądź opiekun prawny dziecka. Zapisy prowadzi Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51 lub tel. 22 255-39-96

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są w dniu wydarzenia do wypełnienia Deklaracji rodzica/opiekuna prawnego dotyczącej udziału dziecka w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zorganizowanych stosownie do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce i dostarczenia w dniu warsztatów. Dzieci nie posiadające wypełnionej deklaracji i formularza zgłoszeniowego nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach.

O uczestnictwie w poszczególnych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń:

Harmonogram zajęć:

16.07.2020 (czwartek) DNA – warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

23.07.2020 (czwartek) Tylko fizyka – warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

30.07.2020 (czwartek) Chemia w kuchni - warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

6.08.2020 (czwartek) Siła magnesów - warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

13.08.2020 (czwartek) Związek co miał PH - warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

20.08.2020 (czwartek) Pracownia kosmetyków – warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

27.08.2020 (czwartek) Laboratorium detektywistyczne – warsztaty

gr. 1 – godz. 11:30

gr. 2 – godz. 13:30

3.09.2020 (czwartek) - Czary mary eksperyment – warsztaty

gr. I – 16:00

gr. II – 18:00

8.09.2020 (wtorek) - Trzy kolory – warsztaty

gr. I – 16:00

gr. II – 18:00

 

FORMULARZE:

Procedura zasad organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dotycząca udziału dziecka w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zorganizowanych stosownie do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce

 

Formularz zapisu dziecka

 

 

 

Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.