Wystawę poświęconą Stanisławowi Moniuszce, wybitnemu kompozytorowi, mającemu ogromne zasługi dla polskiej kultury, można oglądać do 23 września w gmachu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przy ul. Gawędziarzy 8, w godzinach otwarcia placówki.

 W roku 2019 obchodzimy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki ojca polskiej opery narodowej.

Z tej okazji została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Wielki w Warszawie wystawa poświęcona wielkiemu kompozytorowi.

Ekspozycja składa się z 15 plansz przybliżających życie i twórczość kompozytora. Materiały tworzące wystawę pochodzą ze zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Muzeum Teatralnego Opery Narodowej i Muzeum Literatury w Warszawie.
Wystawa ukazuje najważniejsze dzieła kompozytora, miasta w których mieszkał, jego europejskie podróże, działalność jako dyrygenta, dyrektora Opery Narodowej, wydawcy własnych utworów, a także rodzinę, która miała ogromny wpływ na jego postawę społeczną i artystyczną. Znajdziemy tu również mało znane rysunki ze szkicownika jego ojca Czesława Moniuszki, fotografie rekwizytów i kostiumów z wystawianych oper i wiele innych szczegółów z życia artysty.