Nasza Biblioteka bierze udział w projekcie „Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora” jest to 3-letni projekt miejski realizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy ze Stowarzyszeniem Kreatywni 50 Plus przy wsparciu 19 partnerów, którzy m.in. bezpłatnie udostępnili swoje pomieszczenia na rzecz realizacji zadania.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

PCWS znak

Projekt zakłada prowadzenie i koordynację łącznie 26 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. W Punkcie Cyfrowego Wsparcia Seniora mieszkańcy Warszawy w wieku 60+ mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii tj. np. komputer, smartfon, tablet czy aparat cyfrowy. Każdy działa od 3 do 6-u godzin tygodniowo nieprzerwanie przez cały rok.
Cel główny: Utrzymanie samodzielności osób starszych poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności cyfrowych w zakresie obsługi nowych technologii tj. posługiwania się komputerem, tabletem, smartfonem, aparatem cyfrowym oraz korzystania z internetu.

W Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora każdy mieszkaniec Warszawy powyżej 60 roku życia może spotkać się z Doradcą Cyfrowym na godzinną konsultację!
Wystarczy wcześniej zapisać się telefonicznie na spotkanie z Doradcą Cyfrowym w wybranym przez siebie Punkcie.

PCWS
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. Gawędziarzy 8
tel. 22 255 39 99
Godziny Funkcjonowania: Poniedziałek, 11.00 - 14.00

Regulamin PCWS do pobrania w PDF
Lista wszystkich Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora wraz z godzinami zapisów telefonicznych znajdują się TUTAJ.

Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2019 r.
Wartość projektu: 720 300 zł , z czego wysokość dofinansowania z budżetu Urzędu m.st. Warszawy wyniosła 686 000 zł
(2016 r. – 146 000 zł, 2017 r. - 210 000 zł, 2018 r. 220 000 zł, 2019 r. 110 000 zł).
Grupa docelowa: mieszkańcy Warszawy w wieku 60+
Główne założenia projektu: prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora na terenie wszystkich dzielnic Warszawy.