Misją naszej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Rembertów i Miasta Stołecznego Warszawy oraz budowanie pozytywnego wizerunku.
Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z naszych usług to nasz priorytet, tak samo jak udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.
Nowa strona internetowa przyczyni się przy tworzeniu przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników.

nowa strona